מפגש תדריך מסע לירדן במוסך נ.ש.ר 22-10-2010
Nesher22-10-10-01.jpg
Nesher22-10-10-02.jpg
Nesher22-10-10-03.jpg
Nesher22-10-10-04.jpg
Nesher22-10-10-05.jpg
Nesher22-10-10-06.jpg
Nesher22-10-10-07.jpg
Nesher22-10-10-08.jpg
Nesher22-10-10-09.jpg
Nesher22-10-10-10.jpg
Nesher22-10-10-11.jpg
Nesher22-10-10-12.jpg