מעלה גיתה וצינור 24/6/2011
Gita-6-2011-01.jpg
Gita-6-2011-02.jpg
Gita-6-2011-03.jpg
Gita-6-2011-04.jpg
Gita-6-2011-05.jpg
Gita-6-2011-06.jpg
Gita-6-2011-07.jpg
Gita-6-2011-08.jpg
Gita-6-2011-09.jpg
Gita-6-2011-10.jpg
Gita-6-2011-12.jpg
Gita-6-2011-14.jpg
Gita-6-2011-15.jpg
Gita-6-2011-16.jpg
Gita-6-2011-17.jpg
Gita-6-2011-18.jpg
Gita-6-2011-19.jpg
Gita-6-2011-20.jpg
Gita-6-2011-21.jpg
Gita-6-2011-22.jpg
Gita-6-2011-23.jpg
Gita-6-2011-24.jpg
Gita-6-2011-25.jpg
Gita-6-2011-26.jpg
Gita-6-2011-27.jpg
Gita-6-2011-28.jpg
Gita-6-2011-29.jpg
Gita-6-2011-30.jpg
Gita-6-2011-31.jpg
Gita-6-2011-32.jpg
Gita-6-2011-33.jpg
Gita-6-2011-34.jpg
Gita-6-2011-35.jpg
Gita-6-2011-36.jpg
Gita-6-2011-37.jpg
Gita-6-2011-38.jpg
Gita-6-2011-39.jpg
Gita-6-2011-40.jpg
Gita-6-2011-41.jpg
Gita-6-2011-42.jpg
Gita-6-2011-43.jpg
Gita-6-2011-44.jpg
Gita-6-2011-45.jpg
Gita-6-2011-46.jpg
Gita-6-2011-47.jpg
Gita-6-2011-48.jpg