טיול יומיים למדבר 20-19 אוקטובר
Desert_19-20.10.12-_001.jpg
Desert_19-20.10.12-_002.jpg
Desert_19-20.10.12-_003.jpg
Desert_19-20.10.12-_004.jpg
Desert_19-20.10.12-_005.jpg
Desert_19-20.10.12-_006.jpg
Desert_19-20.10.12-_007.jpg
Desert_19-20.10.12-_008.jpg
Desert_19-20.10.12-_009.jpg
Desert_19-20.10.12-_0010.jpg
Desert_19-20.10.12-_0011.jpg
Desert_19-20.10.12-_0012.jpg
Desert_19-20.10.12-_0013.jpg
Desert_19-20.10.12-_0014.jpg
Desert_19-20.10.12-_0015.jpg
Desert_19-20.10.12-_0016.jpg
Desert_19-20.10.12-_0017.jpg
Desert_19-20.10.12-_0018.jpg
Desert_19-20.10.12-_0019.jpg
Desert_19-20.10.12-_0020.jpg
Desert_19-20.10.12-_0021.jpg
Desert_19-20.10.12-_0022.jpg
Desert_19-20.10.12-_0023.jpg
Desert_19-20.10.12-_0024.jpg
Desert_19-20.10.12-_0025.jpg
Desert_19-20.10.12-_0026.jpg
Desert_19-20.10.12-_0027.jpg
Desert_19-20.10.12-_0028.jpg
Desert_19-20.10.12-_0029.jpg
Desert_19-20.10.12-_0030.jpg
Desert_19-20.10.12-_0031.jpg
Desert_19-20.10.12-_0032.jpg
Desert_19-20.10.12-_0033.jpg
Desert_19-20.10.12-_0034.jpg
Desert_19-20.10.12-_0035.jpg
Desert_19-20.10.12-_0036.jpg
Desert_19-20.10.12-_0037.jpg
Desert_19-20.10.12-_0038.jpg
Desert_19-20.10.12-_0039.jpg
Desert_19-20.10.12-_0040.jpg
Desert_19-20.10.12-_0041.jpg
Desert_19-20.10.12-_0042.jpg
Desert_19-20.10.12-_0043.jpg
Desert_19-20.10.12-_0044.jpg
Desert_19-20.10.12-_0045.jpg
Desert_19-20.10.12-_0046.jpg
Desert_19-20.10.12-_0047.jpg
Desert_19-20.10.12-_0048.jpg
Desert_19-20.10.12-_0049.jpg
Desert_19-20.10.12-_0050.jpg
Desert_19-20.10.12-_0051.jpg
Desert_19-20.10.12-_0052.jpg
Desert_19-20.10.12-_0053.jpg
Desert_19-20.10.12-_0054.jpg
Desert_19-20.10.12-_0055.jpg
Desert_19-20.10.12-_0056.jpg
PA190094 (Medium).JPG
PA190098 (Medium).JPG
PA190099 (Medium).JPG
PA190100 (Medium).JPG
PA190109 (Medium).JPG
PA190112 (Medium).JPG
PA190115 (Medium).JPG
PA190116 (Medium).JPG
PA190121 (Medium).JPG
PA190122 (Medium).JPG
PA190124 (Medium).JPG
PA190127 (Medium).JPG
PA190128 (Medium).JPG
PA190129 (Medium).JPG
PA190131 (Medium).JPG
PA190136 (Medium).JPG
PA190138 (Medium).JPG
PA190142 (Medium).JPG
PA190143 (Medium).JPG
PA190152 (Medium).JPG
PA190153 (Medium).JPG
PA190154 (Medium).JPG
PA190155 (Medium).JPG
PA190158 (Medium).JPG
PA190160 (Medium).JPG
PA190161 (Medium).JPG
PA190162 (Medium).JPG
PA190165 (Medium).JPG
PA190166 (Medium).JPG
PA190167 (Medium).JPG
PA190176 (Medium).JPG
PA190178 (Medium).JPG
PA190183 (Medium).JPG
PA190185 (Medium).JPG
PA190186 (Medium).JPG
PA190187 (Medium).JPG
PA190190 (Medium).JPG
PA190191 (Medium).JPG
PA190192 (Medium).JPG
PA190196 (Medium).JPG
PA190197 (Medium).JPG
PA190198 (Medium).JPG
PA200205 (Medium).JPG
PA200206 (Medium).JPG
PA200208 (Medium).JPG
PA200220 (Medium).JPG
PA200221 (Medium).JPG
PA200224 (Medium).JPG
PA200230 (Medium).JPG
PA200232 (Medium).JPG
PA200233 (Medium).JPG
PA200256 (Medium).JPG
PA200258 (Medium).JPG
PA200260 (Medium).JPG
PA200263 (Medium).JPG
PA200264 (Medium).JPG