לפני ראשית הקיץ 11/6/10 > לפני ראשית הקיץ 11/6/10
bbblbbbr
fMy rating d12345